Saturday, April 25, 2009

8號仔種疑案, 電盈小股東贏了一口氣, 但可能 "走得魔, 無鼻哥"!

(轉貼自: http://stockmarketmanipulaters.blogspot.com/ )

江湖有曰:上得山多終遇虎. 財技巫師食得太盡圓份也盡?
太子太傅今回輕敵失手, 攪出天下笑柄, 永留世界金融史. 更成就了香港作為 "世界金融海盜,造市莊家及私有化種票中心" 揚名全世界! 將來全世界d證監會,會否對凡與袁某有關的上市公司都會有特殊的招待呢? 且看小小超d功力啦?

電盈小股東贏了氣, 但可能 "走得魔, 無鼻哥"! 死無屍首!
.
里擇界出$4.5( = 4塊半, 用4塊半送你終) 向你買股票私有化,仲話係明益你, 應該冥目啦, 但你地竟敢唔順從, 咁, 8號仔電蠅班小股東收完1.30港元特別股息後就可能渣都無啦! 1.30港元其實可能不是敬酒而是極毒的絕命懲罰酒! $1.30也可能是只得一封吉儀而矣!
.
電盈整體負債超過三百億,手頭現金就只有九十二億, 若認為公司無須再留現金, 為何不先還債改善資產負債率, 減少利息負擔? 若真要辦好盤生意又點會派晒公司d現金出街? 佢可能先掏空捌號仔派光公司現金 (可能收特別息可備作將來各人頭戶莊家莊丁接蠱資金之用), 然後可能學蕭弱猿當年炒8079, 979等神仙蠱的 ”向下炒巫術” 不停向下炒, 沽空, 炒至神仙價, 然後藉口公司需錢營運還債就不停大折讓批股俾友好人頭戶, 不停併股....又不停大折讓批股俾友好人頭戶, 之後再題私有化, 就可以由班友好人頭戶以小蠱東身份公然投票通過私有化? 小股東最終被金融財技海盜剝光豬式蠶食清光! 渣都無! 死無屍首?
.
捌號仔種票疑案, 高院法官偏重法例字眼, 但上訴法庭主持公義重立法精神! 若拆票種票合法, 又何需有只數小股東人頭的法例要求? 又何會有與主要股東一致行動者投票無效的法例規定? 香港法例漏洞多, 證明咁多屆的香港公司法法律改革委員會垃圾? 無知無德無道無能無恥無功無才….呃世盜名呃飯食危害社會? 香港公司法法律改革委員會中的金融界專家委員, 對公司法改革可曾有乜貢獻? 應負責人頭落地謝罪? 正奸會狂燒公帑在電視頻播廣告歌叫市民做功課, 是否叫小股民做足功課就先要認清罪源, 是誰會害你呃你錢? 造市莊家, 蠱票佬幫莊, 財驚演員, 公司法法律改革委員, 超世界級高薪金融官僚, 正奸會用小股民血肉成就香港作為 "世界金融海盜明目張膽公然造市中心" 的 “增弄權皇朝大白象症積工程” 危害市民.
.
上海要做金融中心? 上海點學到香港d官商勾配式金融海盜蠱惑野去成就香港作為 "世界造市莊家金融海盜及私有化種票中心"? 有說大陸官場好貪污, 但在長久的行之有效優良傳統的 "高薪養廉" 的最呃人的藉口下香港還是貪官處處, 官商相惠, 豪燒公帑及退休好錢途! 但上海從不批准險(衍)生工具上市就證明上海官僚還是有點明理有良知負責的吧. 反而事實上, 香港有咁多造市莊家活躍, 金融海盜的金融糖衣毒藥公然充積市場就證明香港有好多昏庸高官在"高薪養廉"政策下吸盡市民血養肥還要用風險披露藉口去淹護各式險(衍)生工具及金融糖衣毒藥上市熱賣危害廣大股民!X網討論區上有一則網友評, 今次8號仔種票疑案失敗在於疳痢瘋服務水平垃圾, 竟然五百張投票受權表都唔奉上, 攪到林孝華個秘書 "吊吊fing", 才會露野! 比較一下人地d著名做野蠱票行班高手係點做野? 真可以拿品質認證一條龍式做野, 包保顧客無手尾, 可能由謀劃點做野, 全程指揮督導, 提供各式人頭芋頭, 備用替死鬼保險系統, 黑白道梳盜...等都能全套服務品質保證. 君見否當年人地大記金魚缸個阿椰果間辛細蚧客棧私有化, 咪乾淨利落, 大蠱東全無手尾! 大家查查 http://marketmanipulaters.blogspot.com/ 就見證到人地做野生意旺盛, 日日處處做野, 就知係做野高手啦!
No comments: